افغانستان در یک هفته

1 / 17 ویدیو
1

ده‌ها تن از مهاجران افغانستان در ویانای اتریش گرد هم آمده‌اند و برای وضعیت مهاجران در ایران دست به اعتراض زده‌اند.

25/08/2020
2

ستار محمدی، هفت سال است که در اردوگاه‌های مهاجران در آلمان به سر می‌برد. او می‌گوید، در اردوگاه‌ها با مهاجران رفتار خوب نمی‌شود. مهاجران از سوی مرزبانان ترکی، یونانی و آلمانی لت‌وکوب و شکنجه می‌شوند. ستار مشت نمونۀ خروار مهاجرانی‌ست که افغانستان را به مقصد زنده‌گی‌یی بهتر ترک می‌کنند. او پس از وقوع یک حملۀ انتحاری در میدان‌وردک، دل از وطن کند و برای آینده‌یی بهتر و آرام رخت سفر بست، اما حالا که هفت سال از عمرش را در اردوگاه‌های آلمان به دور از خانواده گذرانده، هنوز در سردرگمی به سر می‌برد

25/08/2020
3

18/02/2019
4

11/02/2019
5

10/02/2019
6

05/02/2019
7

30/01/2019
8

28/01/2019
9

23/01/2019